E-Bülten Aboneliği

Yeni ürünlerle ilgili bilgi almak için lütfen e-posta adresinizi bırakın.

ÇEVRE POLİTİKASIFermada, “Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

  • İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, insan sağlığına ve güvenliğine etki) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların bertarafını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,
  • Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, LPG, akaryakıt) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak,
  • Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı yükseltmek,
  • Çevre Politikamızın herkese açık olmasını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumlu olduğu bilincine ulaşmasını sağlamak.
ÇEVRE POLİTİKASI